Επισκευές iPhone

 • Αλλαγή Digitizer
 • Αλλαγή μπαταρίας, home button, ηχείου κτλ
 • Επισκευή από υγρασία
 • Επισκευή μητρικής

Επισκευές iPad

 • Αλλαγή digitizer/LCD
 • Αλλαγή home button, βάσης φόρτισης, ηχείου κτλ
 • Επισκευή από υγρασία
 • Επισκευή μητρικής

Επισκευές iMac/Mac Pro

 • Αλλαγή σκληρού δίσκου/προσθήκη νέου
 • Αναβάθμιση μνήμης RAM
 • Αλλαγή Superdrive
 • Αλλαγή οθόνης

Επισκευές MacBook

 • Αλλαγή σκληρού δίσκου/προσθήκη νέου
 • Αναβάθμιση μνήμης RAM
 • Αλλαγή μπαταρίας, πληκτρολογίου ή trackpad
 • Αλλαγή οθόνης ή κρυστάλλου οθόνης
 • Επισκευή μητρικής

Εγγυημένα το καλύτερο αποτέλεσμα

σε χρόνο επισκευής

ποιότητα ανταλλακτικών

εγγύηση επισκευής

χαμηλότερης τιμής